/ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ CREADIS3

Το έργο CREADIS3 έχει ως κύριο αντικείμενο την υποστήριξη και προώθηση αποδοτικών στρατηγικών για πολιτιστικές/δημιουργικές βιομηχανίες σε συνάφεια με την προαγωγή της έρευνας και την τόνωση της οικονομίας.

Ειδικότερα, στοχεύει στην:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ:

Έρευνα και Καινοτομία

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ:

 1. Περιφερειακή Κυβέρνηση της Επαρχίας των Βάσκων (Επικεφαλής Εταίρος). -Ισπανία
 2. Περιφέρεια Eμίλια-Ρομάνια - Ιταλία
 3. Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Φινλανδίας και Εκπαιδευτική Κοινοπραξία Jyväskylä -Φινλανδία
 4. Περιφέρεια Βαλονίας -Βέλγιο
 5. Υπουργείο Πολιτισμού Σλοβακίας -Σλοβακία
 6. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας -Ελλάδα

 

Το CREADIS3 είναι ένα έργο διαπεριφερειακής συνεργασίας για την Ενίσχυση της Έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Άπτεται του Άξονα Προτεραιότητας 1.1 του προγράμματος Interreg Europe 2014 – 2020  Ενίσχυση Έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας με στόχο την  ενίσχυση των υποδομών και ικανοτήτων καινοτομίας και έρευνας και την ενίσχυση κέντρων ανταγωνισμού ιδιαίτερα Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος.

Επιπρόσθετα, προωθείται η επένδυση στην Έρευνα και την Καινοτομία, αναπτύσσοντας συνδέσμους και συνέργειες μεταξύ των επιχειρήσεων, των ερευνητικών και αναπτυξιακών κέντρων με τον τομέα υψηλής εκπαίδευσης, επενδύοντας ειδικότερα στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, τη μεταφορά τεχνολογίας, την κοινωνική και οικολογική καινοτομία, τις εφαρμογές δημόσιων υπηρεσιών, καθώς επίσης και τη δικτύωση και δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης στους τομείς των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΚΠΔ).

Το CREADIS3 ευθυγραμμίζει τις περιφερειακές δημόσιες πολιτικές ατζέντες, ώστε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη αποτελεσματικότερων πολιτικών για τον πολιτισμό και τις δημιουργικές βιομηχανίες και να δημιουργήσει καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες.

Το CREADIS3 θέτει δύο θεματικούς στόχους:

 1. Θεσμικά Πρότυπα Συνεργασίας.
 2. Ώθηση της Καινοτομίας στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΚΠΔ).

 

ΒΑΣΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

 1. Αναφορές και σχέδια δράσης σχετικά με καλές πρακτικές και τη βέλτιστη διακυβέρνηση για την τόνωση των ΚΠΔ.
 2. Αυξημένη συνέργεια μεταξύ του δημιουργικού κλάδου και λοιπών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, εκπαίδευσης και έρευνας.
 3. Πολιτικές για την ενσωμάτωση των δημιουργικών ταλέντων και επιχειρήσεων στο τοπικό σύστημα καινοτομίας.
 4. Πολιτικές για τη διεθνοποίηση των δημιουργικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 5. Ενδυνάμωση του ρόλου του δημιουργικού τομέα στα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης.
Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!