/

ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Δημόσια Διαβούλευση για το “Πάρκο Ηρώων Πολυτεχνείου”

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΣ

Για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων του έργου, είναι αναγκαία η συμβολή και στήριξη εκπροσώπων από την τοπική αυτοδιοίκηση, τον επιχειρηματικό και τον εκπαιδευτικό και ερευνητικό χώρο, ως μοχλοί οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η συμμετοχή εκπροσώπων των εν λόγω φορέων στις περιφερειακές συναντήσεις που διεξάγονται ανά εξάμηνο, προκειμένου αφενός να γίνει ενημέρωση για τις καλές πρακτικές που έχουν ως τώρα εντοπισθεί από το πρόγραμμα και αφετέρου να καταγραφούν οι δυνατότητες που αναδεικνύονται σε κάθε περιοχή και να καταγραφούν προτάσεις για την ανάπτυξη παρόμοιων πρωτοβουλιών και δράσεων. Οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών συγκροτούν ένα άτυπο αλλά ουσιαστικό και ανοιχτό στην δομή του περιφερειακό εργαλείο χάραξης πολιτικής (Regional Stakeholder Group) για το έργο.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

Μια ακόμα δημόσια διαβούλευση ξεκινάει σήμερα Παρασκευή 16 Μαρτίου (16/03/2018) και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 26 Μαρτίου και ώρα 24:00 (26/03/2018) με αντικείμενο το “Πάρκο Ηρώων Πολυτεχνείου” που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δωδώνη-Δομπόλη και Ανωνύμου οδού.

Υφιστάμενη κατάσταση: Το “Πάρκο” περικλείεται από δρόμους υψηλής κυκλοφορίας και η πρόσβαση από τους πολίτες γίνεται, μόνο αφού διασχίσουν κάποιο δρόμο από τους παραπάνω με την επικινδυνότητα που τους χαρακτηρίζει λόγω κυκλοφοριακού φόρτου. Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το “πάρκο ηρώων Πολυτεχνείου” ως κυκλοφοριακό κόμβο καθώς σε καμία των περιπτώσεων δεν εξυπηρετεί τη χρήση του.

Στόχος: Να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους κοινόχρηστους χώρους σε σημεία που υπολείπονται και να τους αποδώσουμε στους πολίτες για χρήση με τα ευεργετικά οφέλη που όλοι γνωρίζουμε.

Προτεινόμενη παρέμβαση: Ζητάμε την άποψή σας για τη μετατροπή του κόμβου αυτού σε πάρκο, έστω και μικρών διαστάσεων, με τη πεζοδρόμηση της Ανωνύμου οδού που συνδέει την οδό Δομπόλη με τη οδό Δωδώνης. Σημειώνεται ότι με την προτεινόμενη παρέμβαση δε δημιουργείται πρόβλημα στη κυκλοφορία των αυτοκινήτων δεδομένης της ύπαρξης φωτεινού σηματοδότη στη συμβολή των οδών Δωδώνης, Δομπόλη και Κενάν Μεσαρέ.

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας πολιτών

Επιθυμώ τη πεζοδρόμηση της Ανωνύμου οδού που συνδέει την οδό Δομπόλη με τη οδό Δωδώνης. - 125 Ψήφοι (60.98%)

Δεν επιθυμώ καμία αλλαγή - 80 Ψήφοι (39.02%)

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί. Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής σχολίων.
  • Μέσος όρος βαθμολογία ενότητας
  • Βαθμολογία ενότητας
    (0)
Παρακαλώ συνδεθείτε για να υποβάλλετε το σχόλιο σας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

Το έργο CREADIS3 έχει ως κύριο αντικείμενο την υποστήριξη και προώθηση αποδοτικών στρατηγικών για πολιτιστικές/δημιουργικές βιομηχανίες σε συνάφεια με την προαγωγή της έρευνας και την τόνωση της οικονομίας.

hashtags:

#CREADIS3

#Diavouleusi #Smart_Specialisation

#Interreg_Europe

 

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!