/

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
3η Συνάντηση Εργασίας

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΣ

Για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων του έργου, είναι αναγκαία η συμβολή και στήριξη εκπροσώπων από την τοπική αυτοδιοίκηση, τον επιχειρηματικό και τον εκπαιδευτικό και ερευνητικό χώρο, ως μοχλοί οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η συμμετοχή εκπροσώπων των εν λόγω φορέων στις περιφερειακές συναντήσεις που διεξάγονται ανά εξάμηνο, προκειμένου αφενός να γίνει ενημέρωση για τις καλές πρακτικές που έχουν ως τώρα εντοπισθεί από το πρόγραμμα και αφετέρου να καταγραφούν οι δυνατότητες που αναδεικνύονται σε κάθε περιοχή και να καταγραφούν προτάσεις για την ανάπτυξη παρόμοιων πρωτοβουλιών και δράσεων. Οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών συγκροτούν ένα άτυπο αλλά ουσιαστικό και ανοιχτό στην δομή του περιφερειακό εργαλείο χάραξης πολιτικής (Regional Stakeholder Group) για το έργο.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Αποφασίστηκε να μελετηθούν προτεινόμενες δράσεις όπως:

  1. Η αξιοποίηση των Καπναποθηκών του Αγρινίου και οι πολλαπλές δράσεις που θα μπορούσαν να στεγαστούν εκεί.
  2. Δημιουργία σύγχρονων και καινοτόμων εργαλείων αξιοποίησης της ύπαρξης σημαντικής προσφοράς παραγόμενων πολιτιστικών και δημιουργικών προϊόντων, η οποία αναζητά να αντιστοιχιστεί με την ανάλογη ζήτηση π.χ. ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) τοπικών χειροτεχνημάτων.
  3. Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων καθώς και χρηματοδότηση για περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  4. Καταγραφή της τεχνογνωσίας κατασκευής των παραδοσιακών Φορεσιών και των Μουσικών οργάνων.
  5. Δημιουργία clusters συνεργατικών σχημάτων πολιτιστικής βιομηχανίας
  6. Δημιουργία Τοπικού Συμφώνου Ανάπτυξης μεταξύ Φορέων, Συλλόγων Οργανισμών
  7. Δημιουργία μιας πολιτιστικής διαδρομής που θα συνδέει, την Πολιτιστική Βιομηχανία και τα  Παραδοσιακά Επαγγέλματα με τα Αρχαία θέατρα του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

Το έργο CREADIS3 έχει ως κύριο αντικείμενο την υποστήριξη και προώθηση αποδοτικών στρατηγικών για πολιτιστικές/δημιουργικές βιομηχανίες σε συνάφεια με την προαγωγή της έρευνας και την τόνωση της οικονομίας.

hashtags:

#CREADIS3

#Diavouleusi #Smart_Specialisation

#Interreg_Europe

 

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!