/

ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
BEAZ: Bizkaia Creativa strategy

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΣ

Για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων του έργου, είναι αναγκαία η συμβολή και στήριξη εκπροσώπων από την τοπική αυτοδιοίκηση, τον επιχειρηματικό και τον εκπαιδευτικό και ερευνητικό χώρο, ως μοχλοί οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η συμμετοχή εκπροσώπων των εν λόγω φορέων στις περιφερειακές συναντήσεις που διεξάγονται ανά εξάμηνο, προκειμένου αφενός να γίνει ενημέρωση για τις καλές πρακτικές που έχουν ως τώρα εντοπισθεί από το πρόγραμμα και αφετέρου να καταγραφούν οι δυνατότητες που αναδεικνύονται σε κάθε περιοχή και να καταγραφούν προτάσεις για την ανάπτυξη παρόμοιων πρωτοβουλιών και δράσεων. Οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών συγκροτούν ένα άτυπο αλλά ουσιαστικό και ανοιχτό στην δομή του περιφερειακό εργαλείο χάραξης πολιτικής (Regional Stakeholder Group) για το έργο.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Beaz supports policies to foster the growth of CCI (Cultural and Creative Industries) through creative projects that have an impact in turnover and employment.

 

BEAZ mission consists in fostering the growth of the business of Biscay in terms of economic activity and employment
Since 2011 when strategy Bizkaia Creativa was outlined to boost CCI grown, BEAZ has developed services and initiatives to CCI.
Aid Programes
BIZKAIA CREATIVA: non-refundable aid.Sectors: Industrial Design,Videogames,Audiovisual and Fashion.
PRESTAEKIN: free training program.
Services
MENTORING
ACCELERATION
LINK WITH INTERNATIONAL NODES: collaboration agreementsCambridge Innovation Center,Massachusetts Institute of Technology.
AIDS MAPPING meetings to cofinance of innovative projects
REPORTS FOR TECHNOLOGICAL INNOVATION QUALIFICATION tax reduction
PAE (Point for On-line constitution)
EVENTS
Network of Incubators
DESIGN KABI coworking space
KBI DIGITAL advanced accelerator
Other types of support
BIDC Creativity Council. BEAZ is in charge of the General Secretariat. Objetives: international visibility and presence of the CCI. Promotes The Dweek : several events in connection with the CCI.
BILBAO BIZKAIA FILM COMMISION: collaboration between the County Council of Biscay and the City Council of Bilbao. Objetives: boost the audiovisual sector in Biscay, attraction of film productions, advertising spots recordings, etc
PLAY STATION TALENTS: collaboration between BEAZ and Sony Interactive Entertainment. Objetive: foster local talent in the videogames sector through support to new ventures in the sector on an annual basis.

 

Resources needed

To CCI, BEAZ destines 4 people and a budget of €589,454.96 for the development of specific activities.
Besides, BEAZ manages 750,000€ assigned to the Bizkaia Creativa aid program of the Department for Economic Development of Biscay’s County Council.

Evidence of success

Aid program
BIZKAIA CREATIVA 141 projects.Forecast 58.3M€, 486 jobs
PRESTAEKIN 38% ICCServices
MENTORING 21% ICC,14% digital content
ACCELERATION 29% ICC
AIDS MAPPING 6% ICC,75% digital content
REPORTS FOR TECH INNOVATION 2% ICC,11% digital content
EEN 18% CCI, 9% digital content
PAE 20% CCI
EVENTS 40% CCI
Other
BIDC 200 agents, 43 events, 10 sectors, 75 speakers, 13.000 participants, score 8.4/10
BB FILM COMMISION 182 productions, 117 shotted in Biscay
PS TALENTS 4 teams

Difficulties encountered

Our challenges
Open Innovation : link referents companies with start-ups
A kick to multi-sectorality as a source of new business opportunities and competitive advantages.
Identify and fostering drive force projects via cooperation with CCI agents of the value chain, talent attraction, financing

Potential for learning or transfer

BEAZ is a good example of agent that has the capacity of binding all the entrepreneurship and innovation ecosystem in Biscay by way of its contribution to outlining and consolidating more and higher quality innovation projects.
Likewise, BEAZ has a linking and dynamazing role for different stakeholders: universities, technological centers, public institutions, public innovation agencies, sectorial associations, clusters…of the entrepreneurship and innovation ecosystem
BEAZ is member of CCI Sector Group of the EEN network that helps businesses innovate and grow on an international scale.
And all this, bearing in mind BEAZ mission which is to foster growth of the economic activity and the generation of quality employment in Biscay through the promotion of new business innovative activities and through the improvement of the competitiveness of the existing companies in Biscay by way of giving support to their growing, innovation and internationalization challenges.

 

Main institution
BEAZ S.A.U
Location
País Vasco, Spain (España)
Start Date
January 2011
End Date
Ongoing

ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

Το έργο CREADIS3 έχει ως κύριο αντικείμενο την υποστήριξη και προώθηση αποδοτικών στρατηγικών για πολιτιστικές/δημιουργικές βιομηχανίες σε συνάφεια με την προαγωγή της έρευνας και την τόνωση της οικονομίας.

hashtags:

#CREADIS3

#Diavouleusi #Smart_Specialisation

#Interreg_Europe

 

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!