/

ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
PATRAS INNOVATION QUEST – Patras IQ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΣ

Για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων του έργου, είναι αναγκαία η συμβολή και στήριξη εκπροσώπων από την τοπική αυτοδιοίκηση, τον επιχειρηματικό και τον εκπαιδευτικό και ερευνητικό χώρο, ως μοχλοί οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η συμμετοχή εκπροσώπων των εν λόγω φορέων στις περιφερειακές συναντήσεις που διεξάγονται ανά εξάμηνο, προκειμένου αφενός να γίνει ενημέρωση για τις καλές πρακτικές που έχουν ως τώρα εντοπισθεί από το πρόγραμμα και αφετέρου να καταγραφούν οι δυνατότητες που αναδεικνύονται σε κάθε περιοχή και να καταγραφούν προτάσεις για την ανάπτυξη παρόμοιων πρωτοβουλιών και δράσεων. Οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών συγκροτούν ένα άτυπο αλλά ουσιαστικό και ανοιχτό στην δομή του περιφερειακό εργαλείο χάραξης πολιτικής (Regional Stakeholder Group) για το έργο.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Patras Innovation Quest initiative, including a series of networking & know-how transfer actions, having the annual PATRAS IQ Exhibition as its flagship event.

 

Patras IQ initiative is trying to enhance entrepreneurial culture by creating a competitive advantage for both the research community and the productive sector, through a continuous effort to resolve real problems and apply innovative ideas through the Patras IQ Exhibition.

The exhibition includes:

Products and services stemming from innovative ideas developed by:
-Research and Technology bodies
-Primary and secondary experimental schools,
-Scientific students organizations

Networking and knowledge transfer actions such as:
-Workshops and seminars for the presentation of specific innovation & entrepreneurship-related topics
-Face-to-face meetings
-Keynotes by innovation and entrepreneurship experts

Patras IQ is under the auspices of the Ministry of Education, Research and Religious Affairs, the Ministry of Economy and Development, the University of Patras, Achaia Chamber of Commerce, the Region of Western Greece, the Hellenic Open University, and the Technological Educational Institute of Western Greece.

Beneficiaries of the practice are:
• Researchers
• Students
• Productive sector stakeholders
• Start-ups & Spin-offs
• Investors from Greece and abroad
• Primary and secondary school students

 

Resources needed

Funded by the organizations of the signed framework with the amount of 80.000€, annually and also from private sector sponsorships.
Regarding human resources
-Organizing Committee (14 members’ representatives)
- Work Group (7 staff members)
-100 Volunteers during the Patras IQ exhibition event

Evidence of success

Since 2012, Patras IQ exhibition event has grown in terms of participants & visitors.
Patras IQ has been awarded the National Prize European Enterprise Promotion Awards- EEPA 2017, in the category “Promoting Enterprise”, and has been chosen to represent Greece at European level.
Honored with a Prize of Education Business Awards 2016 in the category C.5: Cooperation with Business Agencies and Organizations, from an institution which rewards the good practices in the field of education

Difficulties encountered

Initially was supported by Achaia Chamber of Commerce and University of Patras, and was funded by own resources. In the last 2 years it has attracted the interest of stakeholders and important political and academic bodies creating a dynamic co-operation scheme.

Potential for learning or transfer

Effective practice transfer must include the establishment of a strong collaboration among the representatives of the 4 helix pillars, namely:
1. Research actors (universities, technological institutes, research centers etc.)
2. Entrepreneurship actors (chambers, industry representatives, incubators, accelerators etc.)
3. Policy making actors (ministries, regions, municipalities etc.)
4. Open social actors (students’ communities, start-up ecosystems, associations, clubs etc.)

 

Main institution
UNIVERSITY of PATRAS
Location
Δυτική Ελλάδα, Greece (Ελλαδα)
Start Date
April 2012
End Date
Ongoing

ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

Το έργο CREADIS3 έχει ως κύριο αντικείμενο την υποστήριξη και προώθηση αποδοτικών στρατηγικών για πολιτιστικές/δημιουργικές βιομηχανίες σε συνάφεια με την προαγωγή της έρευνας και την τόνωση της οικονομίας.

hashtags:

#CREADIS3

#Diavouleusi #Smart_Specialisation

#Interreg_Europe

 

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!