/

Πρόσκληση στην 1η Συνάντηση Εργασίας (Stakeholder Group Meeting) του έργου CREADIS3

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΣ

Για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων του έργου, είναι αναγκαία η συμβολή και στήριξη εκπροσώπων από την τοπική αυτοδιοίκηση, τον επιχειρηματικό και τον εκπαιδευτικό και ερευνητικό χώρο, ως μοχλοί οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η συμμετοχή εκπροσώπων των εν λόγω φορέων στις περιφερειακές συναντήσεις που διεξάγονται ανά εξάμηνο, προκειμένου αφενός να γίνει ενημέρωση για τις καλές πρακτικές που έχουν ως τώρα εντοπισθεί από το πρόγραμμα και αφετέρου να καταγραφούν οι δυνατότητες που αναδεικνύονται σε κάθε περιοχή και να καταγραφούν προτάσεις για την ανάπτυξη παρόμοιων πρωτοβουλιών και δράσεων. Οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών συγκροτούν ένα άτυπο αλλά ουσιαστικό και ανοιχτό στην δομή του περιφερειακό εργαλείο χάραξης πολιτικής (Regional Stakeholder Group) για το έργο.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Παρασκευή, 26 Μαίου 2017 στις 12:00 - 14:00 πμ - Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας - Πάτρα
 

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση στην 1η Συνάντηση Εργασίας (Stakeholder Group Meeting) του έργου CREADIS

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης) , συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο «CREADIS3: Smart Specialisation Creative Districts - Δημιουργικές Περιοχές έξυπνης εξειδίκευσης». Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το Interreg Europe 2014-2020 και στοχεύει στην υποστήριξη και προώθηση αποδοτικών στρατηγικών για πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (creative industries) σε συνάφεια με την προαγωγή της έρευνας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας.

Απώτερος στόχος του έργου είναι η εκπόνηση ενός περιφερειακού σχεδίου δράσης (Action Plan) σχετικά με καλές πρακτικές και τη βέλτιστη διακυβέρνηση με παράλληλη συνέργεια μεταξύ δημιουργικού κλάδου και οικονομικής – επιχειρηματικής δραστηριότητας, εκπαίδευσης και έρευνας, προκειμένου να αναπτυχθεί και να προωθηθεί :

  • η ενσωμάτωση των δημιουργικών βιομηχανιών και συνεργατικών σχηματισμών (clusters) στο τοπικό σύστημα καινοτομίας
  • η διεθνοποίηση και ενίσχυση των δημιουργικών βιομηχανιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων
  • η ενδυνάμωση του ρόλου του δημιουργικού τομέα στα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης

 

Για την επιτυχή υλοποίηση των ανωτέρω θεωρείται αναγκαία η συμβολή και στήριξη εκπροσώπων από την τοπική αυτοδιοίκηση, τον επιχειρηματικό και τον εκπαιδευτικό/ερευνητικό χώρο, ως τρίπτυχο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Στα πλαίσια εκπόνησης του σχεδίου εφαρμογής διεξάγονται ανά εξάμηνο περιφερειακές συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων του ανωτέρω τρίπτυχου, προκειμένου αφενός να γίνει ενημέρωση για τις καλές πρακτικές που έχουν ως τώρα εντοπισθεί από το πρόγραμμα και αφετέρου να καταγραφούν οι δυνατότητες που αναδεικνύονται σε κάθε περιοχή για την ανάπτυξη παρόμοιων πρωτοβουλιών και δράσεων. Οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών συγκροτούν ένα άτυπο αλλά ουσιαστικό και ανοιχτό στην δομή του περιφερειακό εργαλείο χάραξης πολιτικής (Regional Stakeholder Group) στα πλαίσια του έργου.

Δεδομένου της ανάδειξης των δημιουργικών βιομηχανιών ως ενός από τους τομείς προτεραιότητας στο νέο ΕΣΠΑ, το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσής του, εκτιμούμε πως η συνάντηση μπορεί να λειτουργήσει προσθετικά σε αυτόν τον σχεδιασμό.

 

Ως εκ τούτου η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων στην 1η Συνάντηση Εργασίας της Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής (RSG) του έργου CREADIS3 που θα διεξαχθεί στην Πάτρα (θα ακολουθήσουν συναντήσεις και στις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας)  την Παρασκευή, 26/05/2017 – Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και ώρα 12.00 – 14.00 κρίνεται ως ιδιαίτερα επωφελής προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή άντληση απόψεων και αξιοποίηση καλών πρακτικών που θα προκύψουν από το εν λόγω έργο.

 

Για δήλωση συμμετοχής, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το συνημμένο έντυπο και το αποστείλετε στο mail b.karapanoy@pde.gov.gr ή επικοινωνήσετε στο τηλ. 2613-613-640.

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Regional Stakeholder Group)

 

Στο πλαίσιο του έργου

CREADIS3: «Δημιουργικές Περιοχές έξυπνης εξειδίκευσης»

 

Πάτρα, Παρασκευή 26/05/2017

Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

11.45- 12.00 Προσέλευση – Εγγραφές - Καφές
12.00 – 12.05 Χαιρετισμοί

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας

12.05 – 12.15 Παρουσίαση έργου CREADIS3 , Ομάδα έργου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
12.15  – 12.30 «Χαρτογράφηση των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών στην Ελλάδα»

κα. Ιωάννα Κολώκα, Στέλεχος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

12.30-12.45 «Διασύνδεση Επιχειρηματικότητας και Δημιουργικών  Βιομηχανιών»,

κος Κωνσταντίνος Τσεκούρας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

12.45 – 13.00 «Σωματείο Διάζωμα. Μια πρωτοβουλία στον χώρο του πολιτισμού»

κος Ιωάννης Ζηρίνης, Εκπρόσωπος σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ

13.00 – 14.00 Συζήτηση και τοποθετήσεις συμμετεχόντων

 

Φωτογραφικό Υλικό

 


Βρείτε μας στον χάρτη

 

 


Εγγραφείτε στην Εκδήλωση

Για την εγγραφή σας στην εκδήλωση, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

Το έργο CREADIS3 έχει ως κύριο αντικείμενο την υποστήριξη και προώθηση αποδοτικών στρατηγικών για πολιτιστικές/δημιουργικές βιομηχανίες σε συνάφεια με την προαγωγή της έρευνας και την τόνωση της οικονομίας.

hashtags:

#CREADIS3

#Diavouleusi #Smart_Specialisation

#Interreg_Europe

 

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!