/

Πρόσκληση στην 3η Συνάντηση Εργασίας (Stakeholder Group Meeting) του έργου CREADIS3

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΣ

Για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων του έργου, είναι αναγκαία η συμβολή και στήριξη εκπροσώπων από την τοπική αυτοδιοίκηση, τον επιχειρηματικό και τον εκπαιδευτικό και ερευνητικό χώρο, ως μοχλοί οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η συμμετοχή εκπροσώπων των εν λόγω φορέων στις περιφερειακές συναντήσεις που διεξάγονται ανά εξάμηνο, προκειμένου αφενός να γίνει ενημέρωση για τις καλές πρακτικές που έχουν ως τώρα εντοπισθεί από το πρόγραμμα και αφετέρου να καταγραφούν οι δυνατότητες που αναδεικνύονται σε κάθε περιοχή και να καταγραφούν προτάσεις για την ανάπτυξη παρόμοιων πρωτοβουλιών και δράσεων. Οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών συγκροτούν ένα άτυπο αλλά ουσιαστικό και ανοιχτό στην δομή του περιφερειακό εργαλείο χάραξης πολιτικής (Regional Stakeholder Group) για το έργο.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


 Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018 στις 11:00 - 13:00 πμ -  Επιμελητηρίο Αιτωλοακαρνανίας, Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 3η Συνάντηση Εργασίας (Stakeholder Group Meeting) του έργου CREADIS3»

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο «CREADIS3: Smart Specialisation Creative Districts - Δημιουργικές Περιοχές έξυπνης εξειδίκευσης». Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το Interreg Europe 2014-2020 και στοχεύει στην υποστήριξη και προώθηση αποδοτικών στρατηγικών για πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (creative industries) σε συνάφεια με την προαγωγή της έρευνας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας.
Απώτερος στόχος του έργου είναι η εκπόνηση ενός Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης (Action Plan) σχετικά με καλές πρακτικές και τη βέλτιστη διακυβέρνηση με παράλληλη συνέργεια μεταξύ δημιουργικού κλάδου και οικονομικής – επιχειρηματικής δραστηριότητας, εκπαίδευσης και έρευνας, προκειμένου να αναπτυχθεί και να προωθηθεί:

• η ενσωμάτωση των δημιουργικών βιομηχανιών και συνεργατικών σχηματισμών (clusters) στο τοπικό σύστημα καινοτομίας,
• η διεθνοποίηση και ενίσχυση των δημιουργικών βιομηχανιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
• η ενδυνάμωση του ρόλου του δημιουργικού τομέα στα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης.

Για την επιτυχή υλοποίηση των ανωτέρω, θεωρείται αναγκαία η στήριξη του εγχειρήματος και η συμβολή με δημιουργικές ιδέες και ανάδειξη των εμποδίων που πρέπει να ξεπεραστούν, όλων των εκπροσώπων από την τοπική αυτοδιοίκηση, τον επιχειρηματικό και τον εκπαιδευτικό/ερευνητικό χώρο, ως τρίπτυχο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Στo πλαίσιo εκπόνησης του σχεδίου εφαρμογής, διεξάγονται ανά εξάμηνο περιφερειακές συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων του ανωτέρω τρίπτυχου, προκειμένου αφενός να γίνει ενημέρωση για τις καλές πρακτικές που έχουν ως τώρα εντοπισθεί από το πρόγραμμα και, αφετέρου να καταγραφούν οι δυνατότητες που αναδεικνύονται σε κάθε περιοχή για την ανάπτυξη παρόμοιων πρωτοβουλιών και δράσεων. Οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών συγκροτούν ένα άτυπο αλλά ουσιαστικό και ανοιχτό στην δομή του περιφερειακό εργαλείο χάραξης πολιτικής (Regional Stakeholder Group) στo πλαίσιo του έργου.

Δεδομένης της ανάδειξης των Δημιουργικών Βιομηχανιών ως ενός από τους τομείς προτεραιότητας του νέου ΕΣΠΑ, καθώς η RIS3 εμπεριέχει δράσεις στον τομέα τουρισμού – πολιτισμού και επιχειρηματικότητας και υπάρχουν 2 δράσεις που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν μέσου του ΠΕΠ στο τομέα (1. Δράσεις για δημιουργική βιομηχανία και 2. Δημιουργία και λειτουργία – συνεργατικών σχηματισμών – Clusters) εκτιμούμε πως η συνάντηση μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά και προσθετικά σε αυτόν το σχεδιασμό.
Στοχεύουμε στο να συσχετίσουμε τα συμπεράσματα των συναντήσεων με τα κατάλληλα αναπτυξιακά εργαλεία δημιουργώντας τη βάση για στοχευμένα προγράμματα χρηματοδότησης που θα έχουν αφουγκραστεί τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και της αγοράς, εστιάζοντας στα συγκριτικά πλεονέκτημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ως εκ τούτου η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων της Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής (RSG) του έργου CREADIS3 κρίνεται ως ιδιαίτερα επωφελής προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή άντληση απόψεων, αξιοποίηση καλών πρακτικών και, διερεύνησης σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του, που θα προκύψουν από το εν λόγω έργο.
Στις 26 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε η 1η Συνάντηση Εργασίας της Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής (RSG) του έργου CREADIS3 στην Πάτρα, με έκδηλο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων.

Στις 23 Φεβρουαρίου 2018 έλαβε χώρα στον Πύργο η 2η Συνάντηση Εργασίας της Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής (RSG) που επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για τους στόχους του έργου.

Η 3η Συνάντηση Εργασίας της Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής (RSG) του έργου CREADIS3 θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 30/03/2018 – στη συνεδριακή αίθουσα (1ος όροφος) του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1, στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας και ώρα 11:00 – 13:00.

 

Φωτογραφικό Υλικό

 


Βρείτε μας στον χάρτη

 

 


Εγγραφείτε στην Εκδήλωση

Για την εγγραφή σας στην εκδήλωση, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

Το έργο CREADIS3 έχει ως κύριο αντικείμενο την υποστήριξη και προώθηση αποδοτικών στρατηγικών για πολιτιστικές/δημιουργικές βιομηχανίες σε συνάφεια με την προαγωγή της έρευνας και την τόνωση της οικονομίας.

hashtags:

#CREADIS3

#Diavouleusi #Smart_Specialisation

#Interreg_Europe

 

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!