/

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
4η Συνάντηση Εργασίας

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΣ

Για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων του έργου, είναι αναγκαία η συμβολή και στήριξη εκπροσώπων από την τοπική αυτοδιοίκηση, τον επιχειρηματικό και τον εκπαιδευτικό και ερευνητικό χώρο, ως μοχλοί οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η συμμετοχή εκπροσώπων των εν λόγω φορέων στις περιφερειακές συναντήσεις που διεξάγονται ανά εξάμηνο, προκειμένου αφενός να γίνει ενημέρωση για τις καλές πρακτικές που έχουν ως τώρα εντοπισθεί από το πρόγραμμα και αφετέρου να καταγραφούν οι δυνατότητες που αναδεικνύονται σε κάθε περιοχή και να καταγραφούν προτάσεις για την ανάπτυξη παρόμοιων πρωτοβουλιών και δράσεων. Οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών συγκροτούν ένα άτυπο αλλά ουσιαστικό και ανοιχτό στην δομή του περιφερειακό εργαλείο χάραξης πολιτικής (Regional Stakeholder Group) για το έργο.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Αποφασίστηκε να μελετηθούν προτεινόμενες δράσεις όπως:

  1. Η στόχευση στους τομείς της αγροτοδιατροφής και της δημιουργική βιομηχανία και στην εποικοδομητική μίξη των δύο αυτών κλάδων, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί πραγματική καινοτομία.
  2. Η καινοτομία στον άυλο πολιτισμό με δράσεις όπως αναπαράσταση θρησκευτικών δρώμενων, η αξιοποίηση του Εθνικού Ύμνου ως στοιχείο παγκόσμιας κληρονομιάς και της οικίας Κωστή Παλαμά.
  3. Οι δράσεις τουριστικής προβολής με έμφαση όμως στην αξιοποίηση δεικτών και τη στοχευμένη προώθηση.
  4. Η διασύνδεση με σχετικά με το έργο hubs ανά το κόσμο, με το χρηματοοικονομικό περιβάλλον (VC) και με την επιχειρηματικότητα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

Το έργο CREADIS3 έχει ως κύριο αντικείμενο την υποστήριξη και προώθηση αποδοτικών στρατηγικών για πολιτιστικές/δημιουργικές βιομηχανίες σε συνάφεια με την προαγωγή της έρευνας και την τόνωση της οικονομίας.

hashtags:

#CREADIS3

#Diavouleusi #Smart_Specialisation

#Interreg_Europe

 

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!